Informasjon

Informasjon fra styret:


Styret i Toppe Borettslag har over flere år gjort en vurdering av VVS anleggene i bygningsmassen. Dette ble kvalitetssjekket med rapport fra Sweco i 2016.

Toppe borettslag har kvalitetssikret rapporten fra Sweco, med ny kartlegging av samme VVS prøver i 2019, denne viser ingen endringer i forhold til konklusjon.

Utdrag fra Sweco sin oppfølginsrapport fra 2019

På bakgrunn rapporten fra SINTEF er det ikke nødvendig med strakstiltak på hverken forbruksvann eller spillvannsrør. Alle vannledningsrør kan ansees som i så god stand at de fremstår som nye. Dette tyder på at det er benytte rør av svært god kvalitet, samt at man ikke har varmtvannstamme med sirkulasjonsledning.

Forventet restbrukstid for spillvannsstammene varierer mellom å fremstå som nytt og restbrukstid på mer enn 5 år. Man må være oppmerksom på at prøvene ble tatt på stamme før røret går ned på bunnledning da det ikke var anledning til å ta prøve av selve røret i grunnen uten større bygningsmessige inngripen. Det gir likevel en indikasjon på rørets tilstand også i grunnen, men man kan ha variasjoner av tilstandsgrad på røret i grunnen av ulike årsaker som grunnvann, forhold i grøft, setninger e.l. Erfaringsmessig ser man at bunnledningene som regel har større slitasje enn stammene av nevnte årsaker.


Vi ønsker å presisere at fra 1.1.2020 fraråder vi beboere å utføre større oppgraderinger og rehabiliteringer på bad/wc.

I denne forbindelse utgår støtte fra styret med virkning fra 1.1.2020.

Økte / endrede felleskostnader.

Fra og med 01.01.2021 økes følgende leiepriser:

Felleskostnader/nettoleie:

Økes med 9% grunnet økte vedlikeholdskostnader knyttet til borettslaget alder, samt økte konstnader knyttet til drift av borettslaget.

Parkeringsplasser:

Leie for alle plasser økes med kr 50,- pr. måned.

Kabel-TV:

Styret jobber med å reforhandle avtale tv/nettavtale som skal være klar innen 31.12.20. Detaljer knyttet til denne avtalen vil bli sendt ut separat, straks detaljene er klar.

Åpningstider for nytt trimrom

Mandag - Fredag: 06:00 til 22:00

Lørdag - Søndag: 08:00 til 22:00

Vedrørende innlåsing etc.

For de som trenger hjelp av vaktmester til innlåsing i sin egen leilighet: Hverdager kl. 08:00 til 15:00. GRATIS henvendelser til driftsavdelingen Tlf. +47 55 18 10 93