Parkering

Rehabilitering av fellesgarasjer i Toppe Borettslag


Toppe Borettslag har over lengre tid planlagt rehabilitering av våre garasjeanlegg. 

I forbindelse med rehabiliteringen må alle kjøretøy og alt utstyr i garasjene midlertidig fjernes.

Toppe Borettslag vil være behjelpelig med dekning av kostnader om en ønsker å benytte seg av dekkhotell ved Villanger Dekksenter på Toppe. For de det gjelder vil borettslaget dekke 1 sesong (6 mnd.) med dekkhotell.

Etter ny befaring i garasje i sone 2 er det avdekket akutte behov, som medfører at rehabiliteringen må gjennomføres umiddelbart. Det er derfor nødvendig å tømme garasjen på kort varsel. Alle kjøretøy/utstyr må være fjernet innen klokken 08:00 torsdag 5. mars. Styret i Toppe Borettslag finner dette beklagelig.

Alle leietakere vil bli tildelt en midlertidig ute-parkeringsplass i Sone 1, eller i nedre parkeringsanlegg i Sone 4. Alle vil få utstedt parkeringsoblat for hele perioden rehabiliteringen pågår. Hver leietaker vil få en tekstmelding med presisering av parkeringsplass samt personlig parkeringsoblat levert i postkassen.

I rehabiliteringsperioden vil de leietakere som har kjøretøy i garasje bli kompensert for sine leieutgifter. Det vil si at i den perioden rehabiliteringen pågår, vil alle berørte ha gratis parkering. Detaljer om hvordan dette gjennomføres i praksis, vil styret komme tilbake til overfor den enkelte leietaker.

Beboere står selv ansvarlig for eventuelle endringer / oppdateringer opp mot eget forsikringselskap.

Mvh,

Styret
Toppe Borettslag